Pożyczka refinansowana

Pożyczka refinansowana jest stosunkowo nową usługą na rynku finansowym, zdobywającą coraz większą popularność. Przyjrzyjmy się zatem słowu “refinansowanie”, gdyż to właśnie ono stanowi clou sprawy. Otóż refinansowanie polega na pozyskaniu dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania po to, aby zastąpić środki wydane już na jakiś cel. Innymi słowy, zaciąga się nowe zobowiązania, by spłacić poprzednie. Pożyczka refinansowana przydatna jest chociażby w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie spłacić pożyczki w pewnej firmie. Możemy wtedy złożyć wniosek o refinansowanie tejże pożyczki u wspomnianego usługodawcy.

WYKAZ POŻYCZEK

Pożyczka refinansowana – dla kogo?

Pożyczki, przede wszystkim udzielane drogą elektroniczną, niekiedy mają dość krótkie terminy, np. miesięczne. Jest to okres, w którym należy uregulować wszystkie zobowiązania – zarówno pożyczoną sumę, jak i odsetki oraz prowizję. Pożyczkobiorcy zazwyczaj radzą sobie z terminową spłatą zobowiązań, jednakże niekiedy występują sytuacje, w których pojawiają się w problemy z uregulowaniem zobowiązań dotyczących pożyczki. Oczywiście zawsze istnieje możliwość wnioskowania o przedłużenie pożyczki, lecz nie wszystkim opcja ta odpowiada w każdym przypadku.

Dlatego też na rynku usług finansowych pojawiła się pożyczka refinansowana. Jest ona chętnie wykorzystywana przez firmy pozabankowe, dając pożyczkobiorcom kolejne narzędzie pomagające w spłacie zobowiązań wedle ustalonych warunków. Jak wcześniej zostało wspomniane, refinansowanie polega na zaciągnięciu nowego zobowiązania, aby uregulować poprzednie.

Zazwyczaj sprowadza się do tego, iż pożyczkobiorca pobiera środki w zupełnie innej firmie, by przekazać je pożyczkodawcy, z którym do tej pory nawiązał współpracę.

Pożyczka refinansowana a usługodawcy

W przypadku pożyczki refinansowanej mówimy o trzech stronach. Pierwsza to pożyczkobiorca, z kolei drugą oraz trzecią stroną są osobne firmy, będące rzecz jasna pożyczkodawcami. Firmy te załatwiają formalności (przede wszystkim dług pożyczkobiorcy) między sobą, toteż po skorzystaniu z pożyczki refinansowanej wszelkie zobowiązania należy regulować z firmą, która udzieliła drugiej pożyczki – na spłatę wcześniejszej.

Oprócz dotychczasowych należności, trzeba pamiętać również o koszcie refinansowania, który dochodzi w przypadku skorzystania z tego typu usługi. Warto podkreślić, że pieniędzy uzyskanych z refinansowania nie możemy przeznaczyć na inne cele. Środki te muszą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie na spłacenie poprzednich zobowiązań. Pożyczka refinansowana daje zdecydowanie szersze pole manewru. Przede wszystkim do jej zalet należy przypisać możliwość spłacenia poprzednich zobowiązań w terminie.

Dzięki temu unika się naliczania odsetek – pożyczka jest regulowana zgodnie z ustaleniami. Owszem, pojawiają się nowe zobowiązania u drugiego pożyczkodawcy, jednakże formalności z pierwszym pożyczkodawcą są od tej pory uregulowane. Należy się oczywiście wcześniej upewnić, czy firma, w której chcemy skorzystać z refinansowania, umożliwia realizację takiej usługi. Jeżeli tak, to każdy pożyczkobiorca ma możliwość złożenia odpowiedniego wniosku.

Jak wnioskować o pożyczkę refinansowaną?

Pierwszym krokiem jest podjęcie tej niełatwej, bądź co bądź, decyzji. Jednakże jest ona bardzo korzystna wtedy, gdy pojawia się widmo problemów ze spłatą dotychczasowych zobowiązań w ustalonym z pożyczkodawcą terminie.

Większość firm, które umożliwiają refinansowanie pożyczek, wymaga zgłoszenia odpowiedniego wniosku przed zakończeniem okresu kredytowania. Zazwyczaj można zrobić to na dwa sposoby – drogą online (korzystając ze strony internetowej usługodawcy) lub też w placówce należącej do pożyczkodawcy.

WYKAZ POŻYCZEK