Różnica pomiędzy pożyczką pozabankową a kredytem gotówkowym

Klienci korzystający z podstawowych produktów finansowych i nie zgłębiający wiedzy na temat zachodzących pomiędzy nimi różnic, często mylą pojęcie kredytu gotówkowego z pożyczką pozabankową, traktując te terminy, jako tożsame. Okazuje się jednak, że kredyt gotówkowy i pożyczka pozabankowa – wbrew pozorom – różnią się od siebie. W artykule tym wyjaśniamy pojęcia i wskazujemy cechy charakteryzujące omawiane produkty finansowe.

Pożyczka pozabankowa a kredyt gotówkowy – wskazanie celu kredytowania

Pożyczka pozabankowa, co do zasady, jest udzielana na dowolnie wybrany przez klienta cel. Oznacza to, że pożyczkobiorca może zaciągnąć szybką pożyczkę, bez potrzeby deklarowania, na co konkretnie ją przeznaczy. Szybka pożyczka na konto nie wiąże się z żadnymi zapisami prawnymi, które zobowiązują klienta do podania informacji o celu spożytkowania przyznanych środków finansowych. Innymi słowy, firma pożyczkowa nie ma prawa kontrolować sposobu wydatkowania pieniędzy pożyczkobiorcy. W przypadku kredytu gotówkowego sytuacja wygląda zgoła inaczej. Warto dodać, że jeszcze kilka lat temu, już na pierwszym spotkaniu z doradcą finansowym lub opiekunem w danym oddziale banku, osoba, która nosiła się z zamiarem wzięcia kredytu gotówkowego, była proszona o jasne i bardzo dokładne wskazanie celu owego kredytowania. Obecnie – po zmianie przepisów prawa bankowego – osoby decydujące się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego w banku, nie mają już obowiązku podawania celu, na jaki środki te zostaną przeznaczone (szczególnie, jeśli kwota zobowiązania nie jest zbyt wysoka i obciążona wieloma ratami, czy też przymusem posiadania wymaganego zabezpieczenia finansowego). 

Przedmiot i strony umowy

Podstawową różnicą w pojmowaniu kredytu gotówkowego i pożyczki pozabankowej, są strony i przedmiot umowy. Kredyt gotówkowy jest domeną dwóch instytucji działających na terenie Polski –  banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Znajdują się one pod ścisłym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i bez jej zgody, nie mogą one sprzedawać klientom żadnych produktów finansowych, a już szczególnie udzielać kredytów, bez względu na ich rodzaj i wysokość kwoty.

Pożyczka pozabankowa może być uzyskana zarówno z firmy pożyczkowej, jak i innej instytucji finansowej, która określana jest mianem pozabankowej. Oznacza to, że podmiot ten nie działa na zasadach prawa bankowego, ale na podstawie kodeksu cywilnego.

Szybkie pożyczki są również popularnymi usługami, które są świadczone przez osoby prywatne i inwestorów zajmujących się tego typu działalnością. Wspomniane wyżej produkty finansowe oferowane są również przez firmy wpisane do rejestru KNF.

Należy pamiętać, iż pozabankowe firmy pożyczkowe nie są kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego w sposób ciągły i szczegółowy. Oznacza to, że każdy klient korzystający z pożyczki pozabankowej w wybranej przez siebie firmie czy instytucji, powinien dokładnie sprawdzić, czy jest to podmiot godny zaufania. W tym celu należy zapoznać się z opiniami innych klientów, a także przejrzeć alerty komisji, w których może pojawić się adnotacja dotycząca podejrzeń o nieprawidłowościach związanych z prowadzeniem przez nie  działalności.

Wiedza ta jest w stanie uchronić klienta przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi w niektórych firmach pożyczkowych, polegających na tak zwanym lichwiarskim procencie czy też spłacaniu zadłużenia na niezrozumiałych dla pożyczkobiorcy zasadach. Warto pamiętać, że wszystkie pożyczki pozabankowe, w tym także chwilówki w 15 minut, są w gruncie rzeczy pożyczkami, a nie kredytami gotówkowymi. Nie mają one określonego celu i nie podlegają ustawie o prawie bankowym.

Podstawy prawne regulujące kredyty gotówkowe i zaciąganie pożyczek pozabankowych

Przepisy dotyczące pożyczek pozabankowych, w tym również szybkich pożyczek przez internet, reguluje kodeks cywilny. Jego zapis stanowi o tym, że odsetki w maksymalnej kwocie nie mogą – w skali jednego roku –  przekraczać czterokrotności stopy lombardowej. Stopa ta została odgórnie ustalona przez Narodowy Bank Polski. Niestety regulacja ta nie zawsze sprawdza się w przypadku niektórych produktów finansowych, oferowanych przez niesprawdzone firmy pożyczkowe.

Szybka pożyczka na konto powinna posiadać jasno określone zasady spłaty zadłużenia z podaniem ostatecznej noty odsetkowej, wysokości rat i ewentualnych opłat dodatkowych – tak zwanych kosztów pośrednich. Jeśli chodzi o kredyt gotówkowy, to jest on regulowany przez kodeks cywilny, ustawę o kredycie konsumenckim, zapisy znowelizowanej ustawy o prawie bankowym, a także inne akty prawne, mające bezpośrednie odniesienie do konkretnego rodzaju kredytu. Ponadto, kredyty gotówkowe zaciągane w banku, są regulowane przez zapisy dotyczące maksymalnych opłat i prowizji, możliwości odstąpienia od umowy, jak również konieczności informowania klienta o kluczowych parametrach produktu, w tym rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania RRSO i ciążących na niego obowiązkach z tytułu korzystania z tej formy wsparcia finansowego. Szybkie pożyczki, mimo iż regulowane są tylko na podstawie kodeksu cywilnego, uznawane są za legalny i prawnie umocowany produkt finansowy, który może stanowić wsparcie dla wielu grup klientów. Oznacza to, że wszystkie firmy pożyczkowe, oferujące tego rodzaju produkty finansowe, co do zasady, działają w Polsce, w sposób zgodny z prawem.

Wymogi w przypadku kredytu gotówkowego a pożyczki pozabankowej

Analizując zagadnienie pożyczki pozabankowej i kredytu gotówkowego, warto zauważyć, że produkty te mają podstawowe różnice, które mogą dotyczyć bezpośrednio osoby pożyczkobiorcy (kredytobiorcy), czyli klienta decydującego się na tego rodzaju wsparcie finansowe.

Szybka pożyczka na konto to produkt elastyczny i dostępny powszechnie. Można ją zaciągać w formie online, jak również w siedzibie danej firmy pożyczkowej. Pożyczki online na raty oznaczają, iż klient nie musi przechodzić długotrwałej procedury kredytowej w siedzibie banku, a także składać wymaganych dokumentów, których ilość bywa dość znaczna. Gotówka online polega na tym, że osoba powinna prawidłowo wypełnić wniosek, potwierdzić swoje dane (przejść pozytywnie proces weryfikacji), jak również udokumentować swoje źródło dochodu. Tego typu procedura trwa maksymalnie do 30 minut – szczególnie, gdy pożyczka pozabankowa zawierana jest poza siedzibą firmy udzielającej tego rodzaju wsparcia finansowego. Pożyczki przez internet mogą mieć krótki lub wydłużony okres spłaty, co oznacza, że klient może zdecydować się na dogodne dla siebie na raty.

Szybka pożyczka jest powszechnie dostępnym produktem finansowym, który cechuje wysoka przyznawalność. Dzięki temu cieszy się ona ogromną popularnością wśród klientów w każdym wieku i o różnym statusie materialnym.  W przypadku kredytów gotówkowych zaciąganych w siedzibie banku, sytuacja nie wygląda już tak ciekawie, ponieważ w czasie wypełniania wniosku kredytowego, osoba zostaje poproszona o dostarczenie wymaganych dokumentów, w których prosi się o wskazanie wymaganego przez tę instytucję źródła dochodu. Ponadto, należy potwierdzić ciągłość swojego zatrudnienia i okres trwania stosunku pracy, wraz z jego długością. Chwilówki w 15 minut, w przeciwieństwie do kredytów gotówkowych,są przysłowiową deską ratunkową dla osób posiadających już zadłużenie lub złą historię kredytową oraz tych, rejestrowanych w KRD.

Pożyczka online w 15 minut stanowi doskonałe wsparcie dla tych klientów, którzy zostali odrzuceni przez wszystkie banki i – działające na mocy ustawy o prawie bankowym –  instytucje finansowe. Warto wspomnieć, że o szybkie pożyczki mogą bez problemu ubiegać się również osoby o bardzo niskich dochodach, a także zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o współpracy.

WYKAZ POŻYCZEK ONLINE W 15 MINUT